Tävlingen

Att tävla och mäta färdigheter mot sig själv och med andra har varit ett centralt inslag i vår verksamhet sedan RF bildades år 1903. Tävlingslusten lockar utövare och viljan att prestera bättre inom en idrott skapar engagemang och motivation. Lusten att tävla håller ofta i sig långt upp i åren och vår tävlingsverksamhet skapar därför inte bara glädje och inspiration utan bidrar också till samhällets folkhälsoarbete.

Men viljan att vinna kan också riskera att leda till toppningar av lag eller extra satsningar på vissa utövare, vilket i sin tur kan resultera i tidig exkludering av deltagare. Tävlingen kan med andra ord både innebära något positivt och problematiskt i ett lag eller i en förening.

Ledare eller tränare ställs ibland inför ett dilemma: spelarnas egna vilja att vinna eller principen att låta alla delta och spela lika mycket. Tävlingen kan också kännas som en press eller stress snarare än något lustfyllt. Det är alltså svårt att svara entydigt på hur tävlingsmomentet ska hanteras, men vi tror att återkommande kommunikation mellan ledare, förening och förbund är viktiga för att skapa en inkluderande idrott.

Vårt gemensamma mål är att rörelseglädje och tävlingslust alltid präglar verksamheten, det vill säga att utövarna stimuleras i en kvalitativ och långsiktig tävlingsverksamhet som motverkar utslagning och främjar inkludering och delaktighet.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad har vår idrott för tävlingsregler idag?
  • Finns det delar i dessa tävlingsregler som gör att vissa privilegieras medan andra begränsas? Vad i så fall?
  • Det kan vara allt ifrån utifrån flera olika aspekter såsom mognadsnivå, kompetens, erfarenheter, kön, etnicitet, funktionalitet, trosuppfattning eller annan sexuell läggning.
  • Vad är det som premieras i tävlingssammanhanget av 1) reglerna 2) din som tränare och ledare 3) av föräldrar eller andra vuxna 4) av de idrottarna? Vad fokuseras på och lyfts fram?
  • Kan dessa ageranden exkludera och få idrottare att tappa sugen? Varför i så fall?
  • Vad kan ni förändra och utveckla för att det ska upplevas mer inkluderande, öppet och välkomnande?
  • Vad blir erat nästa steg?

Använd med fördel samtalsunderlaget för Träningsarenan som du hittar via denna länk