Åskådarplatsen

På åskådarplats äger vanligen starka känslor rum. Åskådarplatser kan se väldigt olika ut beroende på idrott, men även inom en och samma idrott. Dessutom skiljer sig jargonger och normer åt. Vid större evenemang kan också en slags hierarki utläsas på läktare. De bästa eller bekvämaste sittplatserna är oftast dyrare medan ståplatser i regel är billigare.

Idrottsmatcher, tävlingsheat, uppvisning eller andra evenemang har också en tendens att attrahera olika målgrupper, avseende ålder, kön, etnicitet eller funktionalitet. Det vill säga, att ibland blir det en tydlig uppdelning där en specifik målgrupp placeras tillsammans. Ibland kan det även vara så att alla platser inte är tillgängliga för alla. Alla platser kanske inte heller är tillgängliga för alla.

Föreningen kan vara mer eller mindre beroende av sina åskådare. Det kan finnas ekonomiska intressen i att locka så många åskådare som möjligt, men åskådare kan också gynna de sportsliga prestationerna och få utövare att ”höja” sig ute på tävlingsarenan. Samtidigt kan åskådare vända sig mot föreningen och utövarna, skrika negativa saker och på andra sätt uttrycka sin besvikelse. Bland många supportrar finns dock en stark vilja att arbeta för ett engagerat och positivt supporterklimat.

I samband med ett evenemang finns det ofta någon form av domare eller funktionär som på ett eller annat sätt ska forma, styra och bedöma själva tävlingen, matchen, heatet och så vidare. Dessa personer har i dagens idrott en utsatt roll med en hel del tyckande från såväl utövarna själva som tränare, ledare och åskådare. Det gäller att vi tillsammans hjälps åt att göra deras miljö och sammanhang så positiv som möjligt och skapa möjlighet för dem att stärkas i sin roll.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Hur ser åskådarplatsen ut i din idrott?
  • Vad är det för kultur och ”sociala koder” som tar sig uttryck där?
  • Utifrån hur det ser ut i dag, finns det något av miljön som bör utvecklas och stärkas på och kring åskådarplatsen? I så fall, hur skulle det kunna gå till?

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Finns det någon form av domare eller funktionärer i er idrott? Hur ser deras roll ut?
  • På vilka sätt arbetar ni i dag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för denna målgrupp?
  • Finns det något ni skulle kunna utveckla och förstärka för att skapa ännu bättre förutsättningar för denna målgrupp? I så fall, vad?

Använd med fördel samtalsunderlaget för Åskådarplatsen som du hittar via denna länk