Internet & sociala medier

Internet innehåller många inkluderande och demokratiska möjligheter – du kan med enkla medel söka upp saker du behöver veta och är nyfiken på och du kan på ett enkelt sätt kommunicera med dina vänner och andra aktörer i din omgivning. Sociala medier ger dig möjlighet att profilera dig och dina åsikter, men du utmanas kanske också ibland av underblåsande kommentarer, kränkningar och trakasserier som sällan framkommer i fysiska möten.

Eftersom barn idag spenderar en stor del av sin tid internet och sociala medier är det viktigt att du som förälder skaffar dig kunskap om internet och sociala medier. Genom att följa de här råden har du gjort mycket för att lära dig mer om barn och internet samt om hur ditt barns säkerhet på nätet kan förbättras.

Korta råd till dig om tränare eller ledare

Prata med dina aktiva om internet och sociala medier
Internet och sociala medier är en viktig arena för många personer i dagens samhälle. Det blir därmed även en del i ert arbete att skapa en god gemenskap, trygghet och samhörighet i gruppen. Hur bör vi förhålla oss på internet och sociala medier utifrån vår träningsgrupp? Prata ihop er om gemensamma regler.

Prata med de aktivas föräldrar om internet och sociala medier
Skapa samsyn hur de aktiva bör vara mot varandra på internet och sociala medier.

Prata om mobbning
Ingen har rätt vara dum eller mobba någon på nätet, och ingen har rätt att göra så mot någon annan. Det är lika fel när det händer på nätet som i något annat sammanhang.

Samma lagar gäller på internet
Tala om för de aktiva att allt som är förbjudet i det verkliga livet är precis lika förbjudet på nätet, till exempel mobbning eller förtal.

I dag har många föreningar egna webbsidor som på olika sätt lyfter fram föreningen eller enskilda lag på internet och i sociala medier. Många har också personliga konton på olika sociala medier. Vad som skrivs och vilka bilder som kommuniceras via föreningens kanaler, uttrycker ofta de rådande normerna i föreningens verksamhet. Många föreningar gör därför medvetna val att lyfta fram individer eller grupper i föreningen som annars inte gör sina röster hörda. Det kan handla om eldsjälar som arbetar i det tysta.

Internet är ett relativt nytt fenomen som skapar nya utmaningar för föreningar. I dag förs till exempel diskussioner kring vilket ansvar individer har på sociala medier gentemot föreningen och dess värdegrund. Yttrandefrihet ställs ibland mot principen om allas lika värde. Finns det gränser som inte får passeras? Vilka krav kan föreningen ställa på individuella medlemmar när de befinner sig utanför föreningsverksamheten?

Media styr idrotten och samhället i stort gällande vad som dominerar och premieras. Mäns idrottsprestationer står i fokus och riskerar att kvinnors idrottsprestationer hamnar i skymundan. Idrottande kvinnor uppmärksammas snarare för sitt utseende än för prestationerna. Detta slår även igenom i exempelvis reklam och sociala medier (Tolvhed, 2008, 2015; Weaving, 2016). Ett mål för en förening kan vara att skapa en policy för vilka principer som bör vägleda föreningens kommunikation och individers användning av sociala medier.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • På vilka sätt använder du internet i dag?
  • Vad ser du för utmaningar och möjligheter med den digitala utvecklingen?
  • Hur beter du dig på sociala medier?
  • Vad är det för skillnad mellan att kommunicera i sociala medier och vid fysiska möten?
  • Hur förhåller sig dessa sätt att kommunicera till idrottens värdegrund?

Tips!

Använd filmen Värdegrund – att gå från ord till handling som återfinns under avsnitt 3, Förenings- och förbundsutveckling.

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • På vilka sätt använder din organisation internet i dag?
  • Vad kommuniceras? Vad väljer organisationen att lyfta fram?
  • Vilket språk och vilka bilder används?
  • Kan det finnas risk för att sättet att kommunicera kan exkludera vissa människor? I så fall, på vilket sätt?

Använd med fördel samtalsunderlaget för internet och sociala medier som du hittar via denna länk