Börja här

Varmt välkommen till Riksidrottsförbundets (RF) webbplats med målet att bidra till en mer hållbar utveckling inom den svenska idrottsrörelsen. Syftet med sidan är att ge dig kunskap, inspiration och verktyg i frågor kring idrott och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är ett måste i dag och framöver. Det är en del i den förändringsresa som svensk idrott just nu gör. Dessutom är det en förutsättning för fortsatt idrottsutveckling. För idrottsrörelsen betyder hållbar utveckling att vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan och bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi. Det innebär att vi har valt att definiera hållbar utveckling utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Det finns gemensamma utvecklingsområden för ökad hållbarhet för alla inom idrottsrörelsen, till exempel mat, resor, kläder, utrustning, idrottsytor, energi, natur och inkludering. I filmen nedan beskriver vi idrottens nuläge och utmaningar, men framför allt möjligheter.


Den här webben är tänkt att utgöra en inspiration och ett stöd för alla inom idrottsrörelsen i att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete. Genom ett antal olika avsnitt kan ni hitta verktyg, fördjupningar och erfarenhetsutbyten som ni kan använda i er verksamhet.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att förstå sitt nuläge. Sidan erbjuder därför möjlighet till en enkel självskattning av verksamheten. Rekommendationen är att göra självskattningen innan ni börjar utforska webbplatsen. Nedan hittar du de delar som ingår på webbplatsen.

 1. Självskattning
  För att veta var du och din organisation ska börja och var ni behöver göra insatser för att bli mer hållbara, behöver ni veta ert nuläge. Använd självskattningen för att skatta ert nuläge. Genom att svara på några korta frågor om er verksamhet har ni möjlighet att få en bild av era utmaningar och förslag till insatser framåt.
 2. Idrotten och Agenda 2030
  I det här avsnittet redovisas hur idrottsrörelsen jobbar och kan jobba för att bidra till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, inom ramen för vår idrottsvardag.
 3. Verktyg och resurser
  Här har vi samlat tillgängliga verktyg som kan ge stöd kring hållbar utveckling inom idrottsrörelsen. Här finns också mer djupgående skattningsverktyg och potentiella finansieringsmöjligheter.
 4. Goda exempel
  Vi har samlat goda exempel från specialidrottsförbund, idrottsföreningar, evenemang, den internationella idrotten samt några projekt och riktade insatser som genomförts inom idrottsrörelsen. Syftet är att lära och inspireras av varandra.
 5. Fakta och fördjupning
  Under fakta och fördjupning går vi på djupet i de frågor som låg till grund för självskattning.

Ni behöver inte navigera på webbplatsen i en bestämd ordning. Använd gärna lärgruppsplanen och det tillhörande försättsbladet för reflektion och samtal. Det viktiga är inte att ha alla svar på en gång; det viktigaste är att komma i gång med något.

Försättsblad (pdf).

Lärgruppsplanen (pdf).

Samtalsduk - Hållbar utveckling (pdf).

Tillbaka till översikten Till nästa avsnitt - Självskattning