Fakta och fördjupning

I det här avsnittet hittar du mer fakta och fördjupning om idrottsrörelsen och hållbar utveckling. De områden som tas upp utgår från de idrottsgemensamma hållbarhetsfrågor som svensk idrott enats kring. Vilka behov och prioriterade områden som är viktiga kan variera för olika organisationer inom idrottsrörelsen och genomgången gör inga anspråk på att vara heltäckande, utan utgår från fakta och fördjupning inom de hållbarhetsutmaningar som idrottsrörelsen gemensamt identifierat.

Här finns också idrottens gemensamma policys på området samt andra publikationer som kan vara av värde i sammanhanget. Det finns också exempel på policydokument och mallar från andra specialidrottsförbund och idrottsorganisationer.