Självskattning

En viktig utgångspunkt för hållbarhetsarbetet är att förstå sitt nuläge. Därför erbjuder vi en enkel självskattning som bygger på de hållbarhetsfrågor som idrottsrörelsen identifierat som gemensamma för alla. Självskattningen riktar sig i första hand till SF- och föreningsstyrelser, men kan även vara till nytta för andra aktörer inom idrottsrörelsen. Resultatet ska ses som en vägledning om vilka områden som er verksamhet behöver prioritera i hållbarhetsarbetet framåt. Det är sedan upp till er att värdera utfallet och göra era egna prioriteringar. 

Inledningsvis kommer ni att få några ja och nej frågor. Syftet med dem är att fundera över ifall det finns behov i er verksamhet att se över era styrande dokument och evenemangsverksamheter. De andra frågorna handlar mer om hur ni värderar er verksamhet. Om ni anser att frågan inte är aktuell för er verksamhet svarar ni 0 och bortser från det i resultatet. 

Svaren sparas inte automatiskt. Om ni vill spara ner era resultat, högerklicka på sidan och välj "skriv ut" och välj skrivare "spara som pdf". Ni kan göra testet flera gånger. Ett förslag är att ni gör självskattningen, prioriterar insatser och sedan följer upp arbetet genom en ny självskattning en tid senare. Självskattningen görs med fördel i grupp och med hela verksamheten i åtanke.

Under avsnittet Ta självskattningen vidare (se menyraden) finns beskrivningar av alla områden, varför frågorna är viktiga men också hur ni kan komma i gång inom respektive område. Börja med den fråga som ni tycker känns mest relevant för er verksamhet.

Har ni en policy för följande?

Värde 1 = Ja

Värde 2 = Nej

Minsta värde: Ja Maxvärde: Nej
Minsta värde: Ja Maxvärde: Nej
Minsta värde: Ja Maxvärde: Nej
Minsta värde: Ja Maxvärde: Nej
Minsta värde: Ja Maxvärde: Nej
Ekologisk hållbarhet
Minsta värde: Inte alls Maxvärde: I hög grad
Minsta värde: Inte alls Maxvärde: I hög grad
Minsta värde: Inte alls Maxvärde: I hög grad
Minsta värde: Inte alls Maxvärde: I hög grad
Minsta värde: Inte alls Maxvärde: I hög grad
Social hållbarhet
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10
Ekonomisk hållbarhet
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10
Minsta värde: 1 Maxvärde: 10