Om produktionen

Webbplatsen Hållbar idrott är framtagen av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. Den är tänkt att vara en inspiration och ett stöd för alla inom idrottsrörelsen i att komma i gång med hållbar utveckling. Syftet med sidan är att ge idrottsrörelsen kunskap och verktyg i frågor kring idrott och hållbar utveckling.

Vi vill tacka medverkande i produktionen av Hållbar idrott:

  • Författare: Charlotte Sundvall (RF)
  • Filmning och redigering: Wilhelm Magnusson Wigart (RF). Dessutom har Städa Sverige, Svenska FN-förbundet, Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand bidragit med filmer.
  • Foto: Bildbyrån
  • Språkbearbetning: Anki Lyberg Mogensen

© SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet och SISU Förlag 2022.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

SISU Förlag och idrottsrörelsen i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade inom den svenska idrottsrörelsen. SISU Förlags uppgift är att tillsammans med SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

På sisuforlag.se kan du läsa mer och se förlagets hela sortiment.

SISU Idrottsutbildarna – idrottsrörelsens utbildningsorganisation

SISU Idrottsutbildarna finns över hela landet och är ett stöd och en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som distrikts- och föreningsnivå kopplat till utbildning och utveckling. Att vi finns på olika nivåer och över hela landet ger våra medarbetare en unik inblick i vad som är på gång inom idrotten, inom ditt förbund och vad som kan påverka just din förening. 

Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna så hjälper vi er att utvecklas. Tillsammans gör vi ditt förbund och din förening starkare.

SISU Idrottsutbildarnas webbplats.

Riksidrottsförbundet – stödjer, leder och företräder idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts paraplyorganisation. RF:s uppgift är att stödja, leda och företräda idrotten.  

Det gör RF genom att:

  • företräda svensk idrott i kontakten med myndigheter, politiker och samhället i övrigt
  • fördela statens anslag till idrottsrörelsen
  • stimulera idrottsförbundens utveckling både när det gäller själva idrotten, men också kunskapsmässigt
  • samordna arbetet med idrottens värdegrundsfrågor
  • bevara det idrottshistoriska arvet.

RF:s arbete med hållbar utveckling.