Idrottspsykologi – prestation och hälsa

Välkommen till vår webbplats Idrottspsykologi - prestation och hälsa, som är framtagen av Riksidrottsförbundet (RF), avdelningen Elitidrott, kompetensområde idrottspsykologi.

Idrottspsykologi handlar om att utveckla sin förmåga att prestera i paritet med sin träningskapacitet och att kunna göra det även på större mästerskap. Lika mycket handlar idrottspsykologi dock om att säkerställa eller optimera idrottarens psykiska hälsa, vilket är viktigt för att idrottaren ska må och prestera bra. På den här webbplatsen belyser vi därför idrottspsykologi utifrån två områden: prestation och hälsa.

Webbplatsen riktar sig först och främst till dig som är tävlings- eller elitidrottare i gymnasieåldern eller äldre, men den ska även vara en resurs för personer runt om den aktiva.

Läs mer om webbplatsen här

För dig som idrottare kan webbplatsen användas för att öka din förståelse för olika ämnen och områden inom idrottspsykologi, få tips på hur du kan hantera olika situationer och utmaningar, se förslag på övningar, samt få guidning kring var du kan få hjälp om du upplever att du vill ha mer stöd.

För dig som tränare, ledare, lärare, sportchef, förbundskapten eller förälder kan webbplatsen användas för att få ökad kunskap om ämnen kopplade till idrottspsykologi, samt för att få svar på var hjälp för dina aktiva, elever eller barn finns.

  • Idrottspsykologi i praktiken: Här får du en introduktion kring hur vi på RF numera jobbar med idrottspsykologi. Den är en bra ingång till ämnet, varför vi rekommenderar alla läsare att börja här. 
  • Prestation: Här belyser vi olika faktorer som kan påverka din prestation, exempelvis nervositet och motivation.  
  • Psykisk hälsa: Här finns information om olika ämnen kopplade till välbefinnande, som till exempel sömn och mindfulness.
  • Idrottsspecifika utmaningar: Här beskrivs olika utmaningar som idrottare kan ställas inför, till exempel skador eller överträning.
  • Psykisk ohälsa: Här beskrivs olika psykiska sjukdomar som idrottare kan drabbas av, till exempel depression eller ätstörningar.
  • Aktuella ämnen: Här hittar du olika ämnen som är aktuella just nu.
  • Övningar: Här finns övningar inom olika områden att träna på, till exempel inom mindfulness och avslappning, som kan hjälpa dig att utvecklas och må bra.
  • Hjälp att få: Här finns en sammanställning av olika möjligheter till hjälp, allt från idrottspsykologisk rådgivning till klinisk behandling och akut psykiatriskt stöd.
  • Upp upp vi lyfter: Här hittar du en teaterföreställning vars syfte är att lyfta tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa.

Trevlig läsning!
RF Elitidrott, idrottspsykologi