Self-compassion

Self-compassion, eller självmedkänsla som det heter på svenska, har blivit ett alltmer populärt förhållningssätt, både i samhället och inom elitidrotten. Det handlar om hur du bemöter dig själv i det dagliga livet, och speciellt i perioder med motgång och svårigheter.

I ditt liv som aktiv finns många utmaningar och det är troligt att du någon gång (eller kanske till och med rätt ofta) misslyckas med något. Hur du då bemöter dig själv är avgörande för hur du kommer att må. Om du kan möta dig själv med självmedkänsla i denna stund av misslyckande har du bättre förutsättningar att kunna hantera situationen på ett bra sätt, att lära dig av ditt misslyckande och ta nya steg framåt.

Tyvärr har elitidrottare ofta tvärt om en kritisk inre röst. Självtvivel och självkritik är vanligt hos elitaktiva efter ett misslyckande. Det finns en övertygelse hos många elitidrottare att den kritiska inre röst behövs för att utvecklas vidare, att det är till hjälp och nödvändigt att ”piska sig lite själv” när man har misslyckats. Detta är problematisk då den kritiska inre rösten kan förstöra mycket och sällan eller aldrig är positiv för den psykiska hälsan. Den ser i stället till att du fokuserar mindre på vad du faktiskt kan lära dig av misslyckandet och mer på dina självkritiska tankar, vilket kan skapa ännu mer obehag i stunden, samt göra att du blir mer rädd för att misslyckas nästa gång.

Self-compassion innehåller tre olika delar: mindfulness, common humanity och self-kindness.

Mindfulness handlar om att vara närvarande fullt ut i en situation, även om den innebär lidande (t.ex.efter ett misslyckande), och att vara det utan att döma. Mindfulness är centralt för self-compassion, för innan du har blivit medveten om situationen, och dina inre reaktioner på den, kan du inte hjälpa dig själv. Att låta obehagliga tankar och känslor vara, och att ha insikten om att de är övergående upplevelser som kan få finnas, är ett viktigt första steg.

Common humanity. Att inse att misslyckanden, otillräckligheter och tillkortakommanden är en del av att vara människa, och att alla upplever det till och från, är även det en viktig insikt. Kanske kan du känna dig ensam i svåra perioder, tänka att du är ensam om att uppleva det du möter just nu. Då hjälper det att förstå att vi alla sitter i samma båt och att det kanske till och med är så att det finns någon i din nära omgivning som upplevt eller upplever samma sak som du.

Self-kindness handlar om att behandla sig själv med värme, omsorg och acceptans, såsom vi skulle behandla vår bästa vän som har det svårt. Istället för att ha den där kritiska inre dialogen efter ett misslyckande, varför inte försöka prata med dig själv precis så som du skulle prata med en nära vän som råkat ut för samma sak?

Compassion handlar om att möta andra människor med vänlighet, omsorg och förståelse, vilket kan vara ett viktigt förhållningssätt för att skapa trygga och positiva miljöer, till exempel i klubbar och landslagsgrupper.

Vad kan du göra själv?

  • Lär dig mer om mindfulness, då det är en viktig del i self-compassion.
  • Träna på mindfulness som en grund för att utveckla self-compassion.
  • Träna på att bli medveten om vad du uppskattar hos dig själv. Hur ofta klappar du dig på axeln för de små saker du gör varje dag?
  • Ett viktigt steg är att bli medveten när kritiska och tvivlande tankar om en själv dyker upp. Träna på att bli medveten om när din inre röst blir kritisk och tvivlande, och stanna upp ett ögonblick. Fundera sedan på hur du skulle möta din bästa vän om hen yttrade samma tankar om sig själv – vad skulle du säga då? Hur skulle du coacha din bästa vän i den situationen? Vilka ord skulle du välja för att stötta din vän? Vilket tonläge skulle du använda? Hur skulle ditt kroppsspråk se ut när du pratade med din vän? Försök sedan överföra det till hur du möter dig själv i samma situation.

 

Lästips

 

Övningar

För att utöka din förmåga att vara närvarande i nuet:
Andningsankare

I övningen Andningsankare tränar du färdigheten att kunna behålla din uppmärksamhet på en och samma sak (andningen), samt kunna notera när din uppmärksamhet vandrar iväg till något annat.

Avsätt lite tid (ca 10 min), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Andningsankaret (ljudfil)

Kroppsskanning

I denna övning tränar du färdigheten att kunna flytta din uppmärksamhet till olika ställen, och att bli bättre på att notera när din uppmärksamhet vandrar iväg till något annat.

Avsätt lite tid (ca 10 eller 25 min. beroende på vilken variant du väljer), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Kroppsskanning – kort variant (ljudfil)
Kroppsskanning – lång variant (ljudfil)

Mental notering

I övningen tränar du på att notera när tankar, känslor, kroppsliga sensationer eller ljud fångar din uppmärksamhet. Du tränar på att benämna dessa upplevelser och att sedan föra tillbaka din uppmärksamhet till din andning igen.

Avsätt lite tid (ca 10 min.), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Mental notering (ljudfil)

Check-In

Övningen lämpar sig särskilt bra innan du påbörjar en ny aktivitet, till exempel när du kommer från skolan/arbetet och ska inleda ett träningspass. Med hjälp av övningen kan du bli mer närvarande i stunden.

Avsätt lite tid (ca 4 min.), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Check-in (ljudfil)

Komma tillbaka till nuet vid stress

Den här övningen passar bra när du upplever hög stress. Den kan hjälpa dig att förankra dig i nuet, vilket ofta upplevs som stressreducerande.

Avsätt lite tid (ca 5 min.), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Komma tillbaka till nuet vid stress (ljudfil)

Bergsmeditation

Övningen fokuserar på att framkalla bilden av ett berg. Berget kan påminna dig om att förbli stabil och balanserad även i stormiga tider. Övningen kan hjälpa dig att framkalla en känsla av stabilitet och ro. 

Avsätt lite tid (ca 15 min.), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Bergsmeditation (ljudfil) 

Lägga märke till kropp

I övningen kommer du att träna på att föra uppmärksamheten till olika stimuli, som kroppsliga förnimmelser, ljud, andning och tankar.

Avsätt lite tid (ca 5 min.), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Lägg märke till kropp (ljudfil)

Övningen är inspelad av Mikael Nilsson och Henrik Andersson.

Mindfulness i vardagen

I övningen beskrivs tre olika varianter för hur du kan träna på att bli mer närvarande i nuet, genom att genomföra vardagliga aktiviteter på ett närvarande sätt.

Klicka på länken nedan så kommer du till en pdf. Läs instruktionerna och testa de olika varianterna. Du kan nå dokumentet online eller ladda ner det och skriva ut.

Mindfulness i vardagen (pdf)

Mindfulnessträning på egen hand

Om du föredrar att genomföra mindfulnessträning själv utan en guidad inspelning, kan du med hjälp av våra instruktioner träna på egen hand.

Klicka på länken nedan så kommer du till en pdf. Läs instruktionerna och börja träna. Du kan nå dokumentet online eller ladda ner det och skriva ut.

Mindfulnessträning på egen hand (pdf)

 

För att bli mer vänlig mot dig själv och kunna hantera motgångar:
Att möta dig själv med vänlighet i svåra stunder

I denna skriftliga övning ska du beskriva olika aspekter i en situation där du möter en motgång, till exempel efter en misslyckad tävling eller match. Övningens syfte är att du ska kunna bemöta dig själv med vänlighet i svåra stunder.

Klicka på länken nedan så kommer du till en pdf. Läs instruktionerna och börja reflektera och skriva ner. Du kan nå dokumentet online eller ladda ner det och skriva ut.

Att möta dig själv med vänlighet i svåra stunder (pdf)

Vänlighet mot dig själv efter misslyckande

Övningen kan hjälpa dig att bemöta dig själv med vänlighet efter ett misslyckande.

Avsätt lite tid (ca 15 min.), se till att du kan vara ostörd och sätt din mobil på ljudlös. Starta ljudfilen genom att klicka på länken nedan.

Vänlighet med dig själv efter misslyckande (ljudfil)

Fler övningar hittar du på de två webbplatser som är listade ovan under Lästips.

 

När och var ska du söka hjälp?

Om du vill utveckla din self-compassion för att må och prestera bättre, rekommenderar vi dig att söka stöd i form av idrottspsykologisk rådgivning. Kontaktmöjligheter hittar du i avsnittet Hjälp att få.