Psykisk hälsa

Din psykiska hälsa är en viktig resurs under hela din idrottskarriär. Varför är det viktigt att tänka på sin psykiska hälsa som elitidrottare?

På den här sidan hittar du olika underflikar med områden som anses vara viktiga för den psykiska hälsan. Du hittar också tips på hur du kan främja din psykiska hälsa. Testa gärna några av övningarna!

I filmen nedan hör du Tommy Karls och Karin Moesch prata om vikten av att ta hand om sitt välbefinnande.