48 träffar på "Kullerbytta"

Kullerbytta på mattberg

teaser-bild

Kort anlopp, kullerbytta framåt.

Kullerbytta ljushopp

teaser-bild

Kullerbytta framåt på plint med ansats. Ljushopp direkt efter kullerbyttan. Två plintar 4-6 delar. Första plinten på längden, andra plinten på tvären.

Kullerbytta till grensitt

teaser-bild

Kullerbytta till sittande med delade ben på mattberg. Ansats på golv.

Kullerbytta upphopp

teaser-bild

Stående. 2 kullerbyttor framåt i följd med upphopp till stående.

Kullerbytta till stå

teaser-bild

Kullerbytta till stående med ansats.

Liansving kullerbytta

teaser-bild

Ta fart och gunga över ett hinder. Landa stående i tjockmattan. Gör en kullerbytta.

Kullerbytta i räck

teaser-bild

Gör två kullerbyttor i följd. Starta och landa med fötterna på samma ställe.

Kullerbytta över kompis vändning bakåtkullerbytta

teaser-bild

Kullerbytta framåt över liggande (knästående) kamrat, direkt vändning 180 grader med upphopp kullerbytta bakåt efteråt.

Kullerbytta med ansats

teaser-bild

Kullerbytta med ansats utan handisättning i tjockmatta.

Kullerbytta över plintar

teaser-bild

Kullerbytta på plint, utförs på 3-4 plintar.