Valgisering

I diagonalåkning är en vanlig brist att man faller in med knäet, så kallad valgisering. Denna brist kan göra att man tappar möjligheten till ett bra benfrånskjut och att få till ett bra fäste. Man gör då frånskjutet på den inre kanten av skidan istället för mitt på.

För att träna bort ovanstående brist - valgisering - så får du här förslag på olika rörlighets- styrke- samt skidövningar.