Klassiskt

Klassisk teknik är den ursprungliga tekniken i att ta sig fram på längdskidor. Ur denna har det vuxit fram fyra olika deltekniker – växlar- som används beroende på hur terrängen ser ut. I filmen ovan ser du helheten i klassiskt teknik. I filmerna nedan kan du se de olika delteknikerna.