Skejt

Skejttekniken växte fram under 1980-talet. Den har blivit populär bland annat tack vare sin enkelhet, det behövs exempelvis ingen fästvalla. Skejttekniken har fem olika deltekniker – växlar – som används beroende på hur terrängen ser ut. I filmen ovan ser du helheten i skejt. I filmerna nedan kan du se de olika delteknikerna.