Tajming - Svank

I stakåkning är det viktigt att aktivera magen. En brist är att aktiveringen av magen sker för sent eller inte alls och man hamnar då i svank. Det gör att man inte använder magen för att skapa tryck mot stavarna utan bara böjer i höftböjaren.

För att träna bort ovanstående brist - att man man svankar - så får du här förslag på olika rörlighets-, styrke- samt skidövningar.