Tajming - Passivt Returben

En brist i både växel två och fyra är att man reser sig upp på rakt returben när armarna pendlar fram på retursidan. Det gör att trycket minskar mot underlaget och man tappar fart framåt. I växel två och fyra ska man sträva efter ett liksidigt benfrånskjut på både häng- och returben, genom att behålla vinkeln i returbenet.

För att träna bort ovanstående brist - ett passivt returben - så får du här förslag på olika rörlighets- samt skidövningar.