Om produktionen

Den här produktionen är ett samarbete mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och SISU Idrottsböcker. Filmerna är producerade av Team Tony och Sverige AB. Magnus Dahlberg, copywriter, har hjälpt oss att vässa webbtexterna och skapat quizen. Som speaker hör du Katarina Hultling, Mediakonfekt.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Sveriges Centralförening för Idrottens Främjandes arkiv för möjligheten att få visa idrottshistoriska bilder och filmer. Och till Korpen Gävle, Korpen Stockholm och Specialdistriktsförbundet Korpen Östergötland utan er hade det aldrig blivit några filmer!