Välkommen till Korpens grundkurs Grön och skön!

Korpen vill växa! Vi vill både bli fler och bättre. Vi vill göra det med lust och glädje. Och just du är viktig i växandet. I vår strategi mot 2025 är en viktig del att stärka det gröna och sköna ledarskapet.

Som ledare i Korpen är det du och ditt värdskap som är avgörande för våra medlemmar. På så sätt blir Korpen också tydligare mot omvärlden.

Här får du nu möjlighet att testa dina korpkunskaper – åtta avsnitt som vandrar över Korpens uppdrag, värderingar och historia. Kolla filmerna och läs igenom texterna. I den här utbildningen får du både reflektionsfrågor och några quiz.

På slutet får du fylla i dina uppgifter så skickas ett diplom till din mejladress.

Klicka på knappen, kör igång, bli grön och skön. Lycka till!

Starta din resa mot att bli grön och skön!