Rätt i tiden

Vi lever i en föränderlig värld där just tid är en bristvara. Föreningslivet konkurrerar om den enskilde medlemmens tid och engagemang. Vinnare är de föreningar som lyckas attrahera och engagera sina medlemmar kanske på ett lite annorlunda sätt. 

Frågar vi allmänheten vad som är viktigast vid valet av träningsaktör svarar de: tillgänglighet, prisvärdhet, kvalitet, glädje!

Korpen uppfattas redan som en glädjespridare och vår verksamhet uppskattas som prisvärd. Men hur tillgängliga är vi och vad för kvalitet upplever våra medlemmar att föreningen har?

Ett enkelt sätt är att fråga dem.

Visste du att...

För en organisation med begränsade ekonomiska resurser är det A och O att våra egna medlemmar och deltagare kan vara goda ambassadörer och marknadsföra Korpen till vänner och kollegor. Personlig rekommendation väger tungt i valet av träningsaktör.

Checklista

Hur rätt i tiden är du och resten av gänget i föreningen?

  • Hur är du en ambassadör för Korpen?
  • Använder din förening KIT på bästa sätt? Med bokning av gruppträning och lagidrott?
  • Kommunicerar ni med era medlemmar på mest effektfulla sätt?
  • Har din förening en uppdaterad Facebooksida?
  • Delar du med dig av allt kul du gör på Korpen på sociala medier?
  • Har du och övriga ledare rätt utbildning för ert uppdrag?
  • Hur många har du, till exempel under den senaste veckan, frågat om de vill bli instruktörer, domare, funktionärer eller arbeta i styrelsen?
  • När planerar ni att skicka ut Korpens NMI-undersökning (NMI=Nöjd Medlemsindex) för att verkligen ta tempen på hur heta era medlemmar uppfattar er?

Nästa steg

Det är när vi möts bra saker händer. Vår rörelse har formats och utvecklats tack vare kreativa möten där idéer skapats, broar byggts och framtidens stakats ut.