Inspiration

Gröna och sköna ledare i Korpen Avesta!

Korpen Avestas styrelse bestämde sig för att bjuda in resten av föreningens ledare till ett Grönt och skönt knytkalas för att umgås, men också för att gå e-utbildningen Grön och skön-grundkurs i korpkunskap tillsammans.

Fredrik Rosenblom, en av styrelseledamöterna, axlade uppgiften att guida sina kollegor genom de åtta utbildningsavsnitten. Han hade riggat med en större skärm i lokalen för att alla skulle kunna se bra. Fredrik följde utbildningen steg för steg från start till mål. Han använde frågeställningarna i utbildningen som underlag för gruppdiskussioner efter varje avsnitt, och upptäckte snabbt att det fanns ett stort engagemang bland ledarna!

Reaktionerna efteråt var mycket positiva och energinivån på kalaset var hög. Många gav uttryck för att de fått fördjupade kunskaper om Korpen och att det var mycket de inte kände till som var kul att få reda på.

I Korpen Avesta har man bestämt sig för att två personer i styrelsen har som särskilt uppdrag att introducera nya ledare i föreningen. I den introduktionen ingår bland annat att ledaren får en länk till Grön och skön-utbildningen för att kunna genomföra den så fort som möjligt på hemmaplan, och att hen får ett ”Korpen-kitt” med till exempel profilkläder. Man har också bestämt sig för att följa upp och fördjupa de samtal som påbörjades på knytkalaset till exempel genom att återanvända Grön och skön-materialet.

Gröna och sköna ledare i Korpen Linköping

Korpen Linköping bjöd in alla som är engagerade i föreningen för en helkväll tillsammans på Harry’s: styrelse, instruktörer, domare, anställda, Totalt blev dom cirka 60 personer på trivsel-tillställningen och med i gruppen fanns även Korpens föreningsutvecklare Peter Kanth och Sofia Kärrå. Deras särskilda uppdrag var att utbilda alla ledare i grundläggande korpkunskap och här guidade dom gruppen genom Grön och skön-utbildningen:

Sofia började med att kolla hur grön och skön Peter egentligen är genom att testa honom i avslutningsquizet under utbildningsavsnittet ”Hej då”. Därefter visade Peter och Sofia ett filmavsnitt i taget i kronologisk ordning (utbildningen innehåller totalt åtta korta filmer). Efter filmvisningen lät dom ledarna prata med varandra i bikupor runt de frågeställningar som finns med i utbildningen. Ibland under lite längre tid, ibland lite kortare.

Då Korpen Linköping nyss fått resultatet av sin genomförda NMI- undersökning (NöjdMedlemsindex) så valde Peter och Sofia att fördjupa sig i kvalitetsavsnittet i Grön och skön-utbildningen: ”Vi gör saker och ting ordentligt”. De presenterade först prioriteringsmatriserna och lyfte fram hur nöjda medlemmarna var med instruktörerna och domarna. De hade också valt ut några sköna kommentarer om ledarna från medlemmarna. Eftersom både instruktörerna och domarna fått fantastiska betyg i NMI-enkäten så gav detta ordentlig fart på festen!*

Avslutningsvis så berättade utbildningsledarna att alla som deltagit på utbildningen nu var MYCKET grönare och skönare än 60 minuter tidigare, och att de kommer att få ett fint diplom hemskickat via mejl som bekräftar detta.

Detta är ett förslag på upplägg som förhoppningsvis kan inspirera dig och din förening i hur ni kan utbilda era ledare i grundläggande korpkunskap. Vill ni ha förslag på fördjupade frågeställningar så kan ni med fördel använda er av utbildningsmaterialet ”Fokus Korpen- från ord till ännu mera handling” som finns att ladda ner under utbildningsavsnittet ”Mera”.

*Sofia tipsar! Om NMI-resultatet hade varit mindre positivt för till exempel domarna- är förslaget att istället fokusera mer på medlemmarnas kommentarer och föra ett samtal med utgångspunkt från dessa. Det är viktigt att dialogen om hur ledarnas bemötande påverkar medlemmarnas träningsupplevelse utgår ifrån något positivt!