Vi är medlemmar allihopa

Det är när vi möts bra saker händer. Vår rörelse har formats och utvecklats tack vare kreativa möten där idéer skapats, broar byggts och framtidens stakats ut.

Som medlem i Korpen har du bidragit genom att vara en del i ett större sammanhang. Medlemskapet i en ideell förening är frivilligt och beskrivs på ett annat sätt som relationen mellan individ och organisation. En relation som med tiden omförhandlas. Vad medlemskapet innebär är olika till och med för individer i samma organisation. Och för en och samma person vid olika tidpunkter.

Men det är inte självklart att alla känner sig delaktiga. Därför är det viktigt att arbeta med att fånga upp små och stora insatser i föreningen – uppmuntra och dela dem med andra. På så sätt skapar vi en positiv atmosfär, och på längre sikt en längtan av att vara en del i gemenskapen!

Rekryteringstips!

 • Ställ frågan direkt till personen ibland flera gånger. Det gör skillnad!
 • Gör det enkelt för de som vill bidra, skapa tydligt avgränsade uppdrag, manualer osv.
 • Skapa mötesplatser det personliga mötet är värdefullt.
 • Lyssna.
 • Identifiera behov.
 • Presentera engagemang på lagom nivå och likställ engagemanget allt engagemang är lika mycket värt.

Tips på hur du håller bra möten:

 • Håll kortare möten och se till att sluta i tid så möjliggör ni för människor med många andra åtagande i livet att delta.
 • Se till att det alltid är tydligt vad mötet ska handla om, det vill säga att det finns ett syfte.
 • Gör så många deltagare som möjligt delaktiga på mötet genom att fördela ansvar i förväg och låta de leda diskussionerna kring ”sin” punkt.
 • Om ni känner att ni även behöver mer sociala möten utan så mycket struktur – lägg in sådana möten, men gör dem inte obligatoriska.
 • Se till att det är lika mycket värt att lägga ner lite tid i er förening som att ha många timmar i veckan till förfogande.
 • Bli riktigt bra på att leda möten så att ni kommer fram till beslut, så att diskussionerna inte blir onödigt långa.

Källa: Brinna! av Lisa Moraeus

Fundera på

Avgörande för att få människor att engagera sig är hur uppgiften presenteras. Tydlighet är en framgångsfaktor.

 1. Hur bidrar du till att skapa mer engagemang i din förening?

Nästa steg

Arbetskamrater har samlats på sina arbetsplatser för att idrotta sedan slutet av 1800-talet. Då var Korpen ett förbund helt inriktat på företagsidrott/korporationsidrott. Idag erbjuder vi både företagsidrott och motionsidrott för alla.