Vi gör saker och ting ordentligt

”Det är ju bara Korpen, då är det inte så noga”. Du kanske har hört någon säga just så. Men inget kan ju vara mer fel. Många jobbar professionellt med vår verksamhet och ännu fler lägger ner ideell tid på att ge människor möjligheten att på ett enkelt sätt kunna sporta och ha kul tillsammans.

Vi vill såklart att människor både utanför och inom Korpen ska uppfatta det engagemanget och den korpkvalitet vi vet att vi har. Ofta är du den enda kontakt våra medlemmar har med Korpen. Du är vår främsta värd för korpkvalitet och ser till att bokningar funkar, scheman läggs och att förutsättningarna är de rätta. Det är du som ledare som är ambassadör och suddar ut den felaktiga bilden av Korpen.

Det bästa redskapet finns i ditt sätt att bemöta medlemmarna, i ditt värdskap.

Visste du att...

I Korpen pratar vi inte låg eller hög kvalitet, vår definition av kvalitet är att vi gör rätt saker. Detta kallar vi korpkvalitet. Rätt saker är det våra medlemmar tycker är viktigast, och som vi tillsammans med dem kan utveckla. Korpkvalitet bygger på nyckelorden kompetens, enkelhet, tillgänglighet och tydlighet.

Vad betyder detta för dig som ledare?

Hur kan du utveckla ditt värdskap?

Hur lyssnar ni på era medlemmar?

Läs Korpens kvalitetspolicy (pdf)

Nästa steg

Vi lever i en föränderlig värld där just tid är en bristvara. Föreningslivet konkurrerar om den enskilde medlemmens tid och engagemang.