Allas lika värde, rättigheter & möjligheter

Det finns ett antal ramar och riktlinjer som vi måste förhålla oss till när vi samtalar om en inkluderande idrott, dels handlar det om internationella överenskommelser såsom mänskliga rättigheter och barnkonventionen, dels om nationella ramar och regler såsom diskrimineringsgrunderna och jämställdhetsmålen.

Dessutom har RF egna riktlinjer, som till exempel att alla ska vara välkomna i föreningsdriven idrott oavsett vem man är (Idrotten vill, 2009).