Svensk idrott då och nu

Svensk idrott har funnits i över 100 år och är en fantastisk arena med ett universellt språk och en mångfacetterad målgrupp. Idrottens historia har byggt upp fantastiska möjligheter men även en del utmaningar för att skapa en inkluderande idrott för alla. Den organiserade idrotten under Riksidrottsförbundet sträcker sig över ett hundra år tillbaka i tiden. En formell demokrati och delaktighet präglade omgående verksamheten. Varje medlem ägde en röst vid årsmötet och kunde på detta sätt påverka och bli delaktig i verksamheten. Men i praktiken kom idrotten att styras av män och verksamheten riktades främst till unga män.

På idrottsarenan fick dessa män möjlighet att mäta sin styrka, snabbhet och skicklighet med varandra. Mansdominansen var inte unik för idrottsrörelsen då, men i dag tänker vi annorlunda om jämställdhet och jämlikhet. Men även om kvinnor har en självklar plats inom idrotten i dag, lever mansnormen fortfarande kvar på olika sätt. Exempelvis råder i många fall fortfarande skilda ekonomiska villkor för kvinnor och män i vissa idrotter. Med andra ord finns de historiska strukturerna kvar och vi behöver bli medvetna om hur de fungerar och styr våra verksamheter och normer.

Idrottsrörelsen är en mångfacetterad mötesplats som erbjuder idrott organiserad i över 70 specialidrottsförbund och i över 20 000 idrottsföreningar spridda över hela landet. Vi vill dock att idrottens arenor ska attrahera och inkludera än fler i framtiden.  

Vi som är engagerade inom idrotten behöver ta oss tid att granska oss själva och den verksamhet som vi erbjuder för att få syn på hur vår miljö och våra erbjudanden verkligen ser ut. Är vår verksamhet öppen, välkomnande och inkluderande, på riktigt? Forskning och statistik har synliggjort tecken på att det finns en del personer som inte känner sig välkomna eller som upplever sig vara exkluderade – vi kan med andra ord bli bättre.

Samhället och idrotten påverkar varandra

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad säger detta dig?
  • Vad får du för tankar och funderingar när du ser, hör och läser detta?
  • Vad anser du är viktiga perspektiv att ha med dig i vidare samtal?