Normmedveten idrott

Normer är oskrivna regler som de flesta förhåller sig till och som fördelar makt mellan människor. Normer sätter ramar som inkluderar vissa men exkluderar och begränsar möjligheterna för andra. Normer finns inte av sig själva, det är vi som bär upp och förhåller oss till dem. Därför kan vi också utmana och förändra dem. Oftast både bryter och följer en människa normer över tid eller i olika rum.

En normmedveten idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare. Dessutom arbetar vi aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring bör ligga på dem som har makt och är mest självklara i sammanhanget. Det handlar om att sätta på sig ett par normmedvetna glasögon och sedan filtrera vardagen igenom dem, för att på så sätt kunna förändra och utveckla en organisation och dess verksamhet.

Vilka upplevelser har du av idrotten och dess olika sammanhang?

Testa dig själv med hjälp av Teflon-testet.

Frågor att reflektera över och diskutera:

 • Vad säger teflon-testet dig och vad säger det om gruppen?
 • Vad skapar teflon-testet för reflektioner och tankar?
 • Vad behöver du/ni tänka på utifrån de reflektioner och tankar som dykt upp?

Frågor att reflektera över och diskutera:

 • Vilka normer upplever ni råder i er idrott?
 • Vad är typiskt för en utövare i er idrott?
 • Vad är typiskt för en tränare i er idrott?
 • Vad är typiskt för en förtroendevald inom er idrott?
 • Anser ni att någon utanför skulle ha samma bild som er om vad som är typiskt för en utövare, tränare och förtroendevald i er idrott? Om ja, varför? Om nej, varför inte?
 • Finns det några normer som kan upplevas exkluderande? Varför?
 • Vad krävs av ett ledarskap för att dra nytta av allas bakgrunder och erfarenheter på ett bra sätt?

När du reflekterar och samtalar kring dessa frågor kan du med fördel använda det framtagna samtalsunderlaget som du hittar genom att klicka på denna länken.

Cisnormen och transpersoners situation inom idrotten

Frågor att reflektera över och diskutera:

 1. Fundera över cisnormen och transpersoners situation i er organisation, hur ser det ut hos er? (tex träning/tävlingsformer, språkbruk och utformande av omklädningsrum)
 2. Finns det saker som kan göras bättre för att säkerställa att alla oavsett könsidentitet kan känna sig välkomna och trivas?
 3. Vad kan du som individ göra för att bidra till en inkluderande miljö? Tänk ut en mikrohandling att börja med.
 4. Finns det kunskap om ämnet eller kan finns behov av påfyllning?

Läs mer om cisnormer och transpersoner i idrotten på sidan för RFSL:s och RF:s samarbetsprojekt Idrott för alla kroppar:  https://www.rfsl.se/verksamhet/idrott-for-alla-kroppar/

Gör en nulägesanalys för att få en bild av hur er nuvarande verksamhet ser ut och fyll sedan på med en konkret handlingsplan då ni identifierat vad ni behöver förändra och utveckla. Du hittar nulägesanalysen här. En nulägesanalys hjälper er att identifiera hur er organisation och verksamhet ser ut i dag. Denna nulägesanalys kommer ni att fylla på efterhand, om ni väljer att gå hela utbildningswebben.