Fysiska grundkvaliteter

De fysiska grundkvaliteterna – koordination, styrka, rörlighet, snabbhet och uthållighet – behöver inte vara maximerade var för sig hos en fotbollsspelare. Det viktiga är att spelarna kontinuerligt får fotbollsspecifik träning inom samtliga områden. Om man följer rekommendationerna för fotbollsuppvärmning – förberedelseträning sker detta automatiskt.

Logga in för att få tillgång till hela avsnittet!