Spelet fotboll

Fotboll är ett komplext spel som ställer stora krav på såväl laget som de enskilda spelarna. Laget ska fungera som en samspelt enhet och arbeta tillsammans i både anfallsspel och försvarsspel.

Spelet ställer krav på varje spelares teknik, fysik, spelförståelse och psykologiska egenskaper. En spelare behöver träna sin förmåga att uppfatta, värdera, fatta beslut och agera i situationer i spelet. Alla delfärdigheter samverkar när spelaren löser en situation i spelet och agerar i en fotbollsaktion.

När du loggat in får du ta del av filmer och beskrivningar om: spelet, spelförståelse, teknik, fotbollsfys och fotbollspsykologi.