Teknik

Under en match utför en spelare fotbollsaktioner där det sker en samverkan mellan spelarens fysik, teknik, spelförståelse och psykologiska förmåga. Därför bör dessa fyra kvaliteter tränas samtidigt så ofta som möjligt.

Det här området tar upp teknik utifrån tre perspektiv, nämligen:

  • Färdigheten teknik
  • Anfallstekniker
  • Försvarstekniker