Välkommen till Nationell Idrottsutbildning - fotboll!

Det övergripande målet med fotbollsutbildningen på ett NIU är att du som spelare under gymnasietiden ska utveckla dina färdigheter och kunskaper i fotboll, men också en livsstil anpassad för elitidrott. Detta ger dig förutsättningar att nå nationell eller internationell elitnivå.

Webbmaterialet är en studieplan för specialidrottsämnet fotboll inom nationella idrottsutbildningar och vänder sig till dig som studerar på ett NIU.

Materialet är skapat utifrån en helhetssyn på fotboll. Med helhetssyn menas att spelet är centralt och att helheten är mer omfattande än summan av alla delar. Spelet med dess flöde av anfall, omställningar och försvar är utgångspunkten för att träna och lära fotboll.