Spelförståelse

Under en match utför en spelare en mängd olika fotbollsaktioner, det vill säga utföranden där spelarens olika färdigheter och spelförståelse samverkar. Spelförståelsen i en fotbollsaktion omfattar bland annat hur spelaren rör sig på planen, skapar tid för sig själv genom sitt agerande och löser situationer tillsammans med medspelarna. Detta sker genom att spelaren tar in information, värderar den utifrån tidigare erfarenheter och sedan fattar beslut.

Filmen om spelförståelse är ett exempel från de föreläsningar du hittar när du loggat in.