Fotbollsfys

Fotboll är en intermittent (oregelbunden) idrott vilket innebär att rörelserna och farten ständigt varierar. Dagens fotboll ställer allt högre fotbollsfysiska krav på dig som spelare. Några exempel på fysiska krav som spelet ställer är att du ska kunna gå, jogga till löpningar med snabb acceleration, göra effektiva inbromsningar och göra riktningsändringar i hög fart. På elitnivå gör en spelare över 1 000 aktivitetsändringar under en match för att anpassa sig till såväl tid och yta som medspelare och motspelare.

Logga in för att ta del av allt innehåll.