Karriärövergångar

För att kunna ha en hållbar karriär är det viktigt att kunna förutse och hantera utmaningar genom karriären. Detta område inom forskningen kallas för ”karriärövergångar”.