Hållbart idrottande

För att kunna hålla på med fotboll så länge som möjligt och att kunna bli så bra som möjligt behöver idrottandet vara hållbart. Med hållbart idrottande menas här att du kan träna på ett sätt så att du inte bara utvecklas utan även mår bra och upplever balans mellan krav och resurser över tid.