Spelsystem - laget under match

Det centrala under matchen är hur spelarna som lag löser olika situationer. När laget har bollen samarbetar spelarna för att anfalla och göra mål. När motståndarna har bollen arbetar spelarna tillsammans för att ta tillbaka den och förhindra att motståndarna gör mål.
Lagets arbetssätt är viktigast för att anfallsspelet och försvarsspelet ska fungera väl. Spelarnas utgångspositioner anger vilka ytor laget prioriterar, och begreppet roller beskriver vad spelarna förväntas göra i sina olika positioner. Vilka egenskaper spelarna ska ha med tanke på sina roller, positioner och lagets arbetssätt förklaras med uttrycket spelartyper.

Spelsystem - laget under match tar bland annat upp följande:

  • utgångspositioner
  • arbetssätt i anfallsspel
  • arbetssätt i omställningar
  • arbetssätt i försvarsspel
  • spelartyper och roller