Positionsförsvar och markeringsförsvar

Beroende på hur man väljer att prioritera grundförutsättningarna i försvarsspelet kan laget i huvudsak arbeta utifrån två försvarsmetoder: positionsförsvar eller markeringsförsvar. I positionsförsvar är det bollens och medspelarnas positioner som är utgångspunkten, och i tredje hand anpassar man sig efter var motspelarna placerar sig. Markeringsförsvar bygger på att man utgår från bollens och motspelarnas positioner, och därefter tar man hänsyn till var medspelarna finns.

Logga in för att se filmerna om Positions- och Markeringsförsvar.