Olika anfallsvapen

Att spela mot ett samlat försvar kräver hög kvalitet i passningsspelet, god spelbarhet och individuell skicklighet. Med ett bra samarbete mellan bollhållaren och de närmaste medspelarna kan laget utnyttja flera så kallade anfallsvapen, skapa numerära överlägen på en begränsad yta och ta sig in i nästa spelyta.

Med anfallsvapen menar vi:

  • Utmana, finta och dribbla
  • Överlappning
  • Väggspel
  • Avledande rörelse
  • Korslöpning
  • Motrörelse

Logga in för att ta del av anfallsvapnen!