Kollektiva anfallsmetoder

När laget använder ett anfallsvapen som metod för att ta sig förbi motståndarna är det oftast bollhållaren och någon av de närmaste medspelarna som är inblandade. Oavsett hur laget väljer att spela anfallsspel behöver ibland flera spelare samarbeta med hjälp av kollektiva anfallsmetoder.

Till kollektiva anfallsmetoder hör:

  • Uppspel
  • Uppflyttning
  • Spelvändning
  • Djupledsspel.

Logga in för att se de kollektiva anfallsmetoderna.