Svensk Segling har stort behov av skickliga instruktörer och tränare som genomför pedagogiskt riktiga övningar anpassade efter deltagares ålder, mognad, färdigheter och mål på våra seglarskolor och träningar.

Seglingens ledarskap grund är instegsutbildningen för alla som vill bli ledare inom seglingen. Här får du lära dig om seglingens värdegrund, vilket stöd du kan få som ledare samt hur vi ser till att vår idrott organiseras på ett säkert sätt.