Vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden. Det kräver också ett kontinuerligt arbete med strukturer och rutiner i syfte att förebygga och åtgärda otrygghet. På den här webbplatsen finns vägledning för förening och förbund i hur ni kan ta er an det förebyggande trygghetsarbetet.

Portalen Trygg och inkluderande idrott

Här finns kunskap för en trygg och inkluderande idrott samlad. Via portalen kan du klicka dig fram och lära dig mer inom olika områden eller gå en fördjupningsutbildning.

Till portalen

Det finns hjälp att få om något har hänt

Om du eller någon annan utsätts för någon form av mobbning, trakasserier, hot, våld, eller övergrepp, det vill säga bryter mot RF:s värdegrund, finns hjälp och handfasta råd att få. Du hittar dem på rf.se.