Rollen som klubbledare innebär att du på något sätt är engagerad i din klubb. Kanske som förtroendevald ledamot i en styrelse, som del av en arbetsgrupp eller på något annat sätt där du bistår klubben i dess utveckling. På denna sida hittar du kurser som tar upp hur klubbar kan vara organiserade och kurser som utvecklar dig i klubbarbetet.

Ett sätt att utvecklas är att leda, eller delta i, en lärgrupp. Filmen nedan ger mer information om folkbildning och att jobba med lärgrupper inom segling.