I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.

I vår idrottsövergripande tränarutbildning trycker vi extra mycket på det inkluderande ledarskapet. Tränare har en avgörande roll när det kommer till att skapa inkluderande träningsmiljöer. Främst handlar det om att lära känna varje enskild idrottare, se och förstå hens unika förutsättningar, behov och drivkrafter, för att sedan kunna skapa tillvägagångssätt som är så gynnsamma som möjligt.

Om du är nyfiken på Grundutbildning för tränare kan du läsa mer på SISU Idrottsutbildarnas webbplats eller kontakta närmaste RF-SISU-distrikt.

Funktionshinder är något som uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig miljö

Parasport Sverige