Svensk segling har stort behov av funktionärer; som seglingsledare, domare och mätpersoner. Det är tack vare er funktionärer som vi kan arrangera så mycket bra kappsegling. Vill du utbilda dig till seglingsledare, domare, mätperson eller besiktningsman börjar du med Seglingens ledarskap grund.