Om produktionen

Inom ridsporten handlar utbildning ofta om att lära praktiskt i stallar och ridhus. Som ett komplement till fysiska möten, och för att möta ökade krav på flexibilitet utvecklades efter ett omfattande arbete en gemensam digital utbildningsplattform. Genom att digitalisera delar av utbildningarna har de gjorts mer tillgängliga och det blir också enklare att förbereda och fördjupa sig inför det fysiska mötet, som därmed kan användas effektivare och får högre kvalitét.

Utbildningsportalen erbjuder kunskap för ryttare, ledare, funktionärer och föreningar i huvudsak i form av text, bild och film. Utifrån dessa olika interaktiva verktyg optimeras kunskapsintaget för användaren. I Ridsportens utbildningsportal finns också en övningsbank där du både kan ta del av kvalitetssäkrade övningar samt med hjälp av övningsverktyget skapa dina egna avsuttna och/eller uppsuttna övningar och träningspass.  

SISU Förlag och Svenska Ridsportförbundet i samverkan

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som är engagerade inom Svensk ridsport och andra idrotter i Sverige. SISU Förlags uppgift är att tillsammans med Svensk ridsport samla in, förädla och sprida kunskap och erfarenheter till fler.

På sisuforlag.se kan du se hela sortimentet och läsa mer om förlaget.

© SISU Förlag och Svenska Ridsportförbundet.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Beställningar

Välkommen att beställa ditt utbildningsmaterial på sisuforlag.se.

Du kan också skicka skicka e-post till kundtjanst@sisuforlag.se.