Ridledarutbildningen

Välkommen!

Vill du arbeta med människor och hästar? Ridledarutbildningen vänder sig till dig som vill leda rid- och teorilektioner på grundläggande nivå och lära dig mer om vad det innebär att arbeta som ridlärare. Dessutom är den en riktigt bra grund för dig som sedan vill söka vidare till ridlärarutbildningen.

Innehåll

Utbildningen består av 19 utbildningsdagar och innehåller bland annat kunskap om hur man planerar och genomför lektioner samt grundläggande pedagogik. Detta kallas instruktörskunskap och instruktörstjänst. Utbildningen innehåller även hästkunskap och egen färdighetsträning inom bland annat dressyr och hoppning. Till utbildningen behöver du därför ta med dig en häst.

Förkunskapskrav

För att söka till Ridledarutbildningen behöver du under året fylla minst 18 år. Du behöver också ha genomgått Basutbildning för ridsportens ledare samt vara medlem i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. En del i ansökningsprocessen är ett ridprov i dressyr och hoppning som alla sökande kommer att kallas till. Ett godkänt ridprov behövs för att bli antagen till utbildningen. Utbildningen arrangeras av våra distrikt, vill du veta mer eller skicka in ansökan till utbildningen, ta kontakt med ditt distrikt. 

Information om Basutbildningen.

Super! Intensivt men väldigt lärorikt

- Tidigare deltagare om utbildningen