Att leda barn och unga i ridsporten

Den här webbplatsen vänder sig till alla tränare och ledare inom ridsport som leder barn och unga. Här får du grundläggande faktakunskap byggt på forskning kring barn och unga inom idrott. Dessutom innehåller webbplatsen inspirationsfilmer som är direkt kopplade till ridsporten. Tanken är att du, med hjälp av fakta, inspiration och med reflektionsfrågor ska kunna utvecklas och känna dig trygg i din roll som ledare/tränare. Köp materialet, registrera dig och kom igång med att utveckla ditt ledarskap!