Vår ridsportförening

Vår ridsportförening är ett material som fokuserar på hur du kan engagera dig på ett bra sätt så att du både tycker att föreningsarbetet är roligt och vill fortsätta. Det ger tips om hur du och andra i föreningen kan skapa bra team där tillit, trygghet och gemenskap är viktiga nyckelord. Materialet består av den här webbplatsen med inspirationsfilmer och mallar som är till nytta i ditt ideella engagemang samt en arbetsbok där fakta varvas med reflektionsfrågor 

Vår Ridsportförening beställer du här. Har du frågor och funderingar om materialet, skicka dem i e-post till utbildning-ungdom@ridsport.se