Dokument och verktyg

Här har vi samlat alla dokument, filmer och verktyg som finns på webbplatsen.

PDF:er som är ifyllnadsbara ska öppnas och sparas med programmet Adobe Acrobat Reader för att kunna ifyllas på rätt sätt.  Har du inte Adobe Acrobat Reader på din dator kan du hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats. Om ni får problem med detta, kan det bero på vilken webbläsare ni använder.

Dokument

Samtalsguide för att snacka om rörelse
Handlingsplan för ökad rörelse i skolan
Exempel på elevenkät
Idrott en bra start i livet
Rörelsesatsning i skolan 2018–2020 – Verksamhet och utvärdering

Dokument för elevutbildning

Handledning för dig som ska hålla i elevutbildning
Folder att dela ut till elever som gått elevutbildning
Diplom att skriva ut efter genomförd elevutbildning

Filmer

Filmer som stöd för utveckling
 
Filmer från verkligheten
Mörtviksskolans resa

I de tre filmerna om ”Mörtviksskolans resa” får du ta del av hur skolan i arbetat för att få in mer rörelse under skoldagen och startar samverkan med idrottsföreningar. Vi följer skolan under ett halvår, från det att de startat sin satsning till att man börjat se effekter. Vi får höra rektor, klasslärare, rastansvarig, och föreningsledare berätta om både utmaningar och framgångar under perioden. Vi följer en åk 3 samt grundsärskolan och vi får höra hur barnen upplever satsningen.

Mörtviksskolans resa del 1

Mörtviksskolans resa del 1

Mörtviksskolans resa del 2

Mörtviksskolans resa del 2

Mörtviksskolans resa del 3

Mörtviksskolans resa del 3

After School Örkelljunga

I den här filmen får ni höra hur Örkelljunga kommun kraftsamlat och samtliga grundskolor samverkar med lokala föreningar i en After school-verksamhet som innebär att föreningarna roterar mellan skolorna.

After School Örkelljunga

After School Örkelljunga

 

After School Helsingborg

Helsingborgs basketbollklubb ökade med 192 medlemmar genom skolsamverkan.

After School Helsingborg

After School Helsingborg

 

Högastensskolan

I filmen från Högastensskolan får du höra om hur rektor, arbetslagsledare för fritidshemmet och förstelärare arbetat för att öka rörelseglädjen. Här har man upplevt mindre konflikter och startat samverkan med lokala föreningar genom Rörelsesatsning i skolan.

Högastensskolan

Högastensskolan

 

 

Länkar

Strategi 2025
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för fysisk aktivitet
Riksdrottsförbundets intressepolitiska program
Introduktionsutbildning för tränare
Lek med rörelseförståelse 
Inspiration till rörelse och idrott
Riksidrottsförbundets webbplats för att söka idrottsföreningar
Parame.se
Riksidrottsmuseum, utställningen Barnlekar
Skolidrottsförbundets webbplats
Möte med idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Möte med idrottare med funktionsnedsättning
Trygg och inkluderande idrott

Inspiration

Inspiration till rörelse

Att leda rörelsepauser 
Rörelsebingo – sommar
Rörelsebingo inomhus
Rörelsebingo utomhus
Rörelsepaus vinter
En timme om dagen

Inspiration att skapa delaktighet 

Rörelsebingo – att fylla i själv
Rörelsepaus – att fylla i själv
Rörelsepaus vinter – att fylla i själv
Rörelsejulkalender
Rörelsejulkalender - att fylla i själv
Rastschema