Rörelsesatsning i skolan – stöd och material

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas mående, för skolresultaten och för folkhälsan. Men många barn och ungdomar rör sig för lite. Den här webbplatsen riktar sig både till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

Webbplatsen innehåller också exempel på arbete som görs i skolor, hos föreningar och inom olika idrotter. Här kan du få inspiration till arbetet med att skapa rörelseglädje.