Om produktionen

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi arbetar med bildning och utbildning inom idrotten. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss. SISU Idrottsutbildarna består av studieförbundet, förlaget SISU Idrottsböcker, Idrottsfolkhögskolan Bosön och Riksidrottsmuseet i Stockholm. SISU Idrottsutbildarna på riksnivå fungerar som ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet. 

För den regionala och lokala verksamheten ansvarar distriktsorganisationen som totalt består av 19 distrikt. För arbetet på denna nivå består målgruppen av de olika specialdistriktsförbunden med tillhörande idrottsföreningar. 

Parasport Sverige

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar inom 14 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer intellektuella funktionsnedsättningar. 

Förbundet har fyra uttalade roller:

  1. Ett specialidrottsförbund med ansvar för den dagliga verksamheten inom Parasport Sveriges ram.
  2. Ett "riksidrottsförbund" med 14 egna idrotter och samarbete med övriga  specialidrottsförbund som har idrott för personer med funktionsnedsättning integrerad i det egna förbundets verksamhet.
  3. Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom 14 andra specialidrottsförbund.
  4. Ansvarar för och leder Special Olympics-verksamheten i Sverige.

Parasport Sverige är ett av 71 specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Vi vill tacka samtliga medverkande i den produktionen:

  • Författare: Parasport Sverige
  • Filmning och redigering: Parasport Sverige
  • Foto: Parasport Sverige
  • Textbearbetning: Magdalena Olsen

© SISU Idrottsböcker, 2020. Uppdaterad april 2020.

Alla rättigheter är inkluderade utom korta citat i syfte att kritisera, belysa eller understryka något. Inga delar av den här publikationen får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller kopieras i någon elektronisk eller mekanisk form eller på annat sätt spridas eller användas i försäljningssyfte utan skriftligt tillstånd från förlag och författare.

Förlaget SISU Idrottsböcker är en del av idrottsrörelsen Vi samlar in, förpackar och sprider kunskap inom idrott, träning och hälsa. På så sätt gör vi kunskap tillgänglig för fler tränare, aktiva och andra som vill lära mer och utvecklas ytterligare.

sisuidrottsbocker.se kan du se hela vårt sortiment, läsa mer om oss och våra författare.