Att träna och tävla som paraidrottare

Att kunna identifiera sig som idrottare och med andra idrottare är betydelsefullt. En förening som lyfter fram förebilder både med och utan funktionsnedsättning, samt erbjuder såväl integrerad som målgruppsinriktad verksamhet, möjliggör för alla – gamla och nya medlemmar – att idrotta och utvecklas på ett bra sätt.

För att få delta i paraidrottstävlingar måste den aktive ha en viss grad av funktionsnedsättning. För varje idrott finns en gräns som benämns ”minsta funktionsnedsättning”. Bedömningen utgår ifrån hur väl en person kan prestera i en specifik idrott. Därför kan det uppkomma en situation där en idrottare som exempelvis har diagnostiserad rörelsenedsättning kan prestera så väl att hen inte uppnår gränsen för att delta i exempelvis parasimning, medan samma idrottare kan få delta i till exempel parafriidrott. Detta kallas ”funktionell klassindelning”.

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • Hur ser träningsmiljön ut i er förening? Finns det något som du ser bör utvecklas eller förändras?
  • Hur arbetar du och dina tränarkollegor för att skapa goda förutsättningar för alla i gruppen att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov?


KLASSIFICERING – VAD ÄR DET? 

För att delta i en mästerskapstävling som paraidrottare krävs en licens där idrottaren har blivit tilldelad en klass. Klassificering är ett system för bedömning av hur varje idrottare kan prestera i en viss idrottsgren. Klassificeringssystemet finns för att skapa rättvist tävlande där idrottare med samma eller liknade förutsättningar får tävla mot varandra.

Vid VM och Paralympics finns många klasser där idrottarnas förutsättningar är mycket lika. Vid mindre tävlingar måste ofta sammanslagningar av klasser ske. I Sverige kan en arrangör välja att genomföra tävlingar med en öppen klass där personer med olika funktionsnedsättningar och personer utan funktionsnedsättning kan delta tillsammans, då krävs inte klassificering.

Vid Special Olympics-tävlingar krävs att idrottaren har en intellektuell funktionsnedsättning (IF-klassning). Tävlingarna inleds med något som kallas divisionering, där idrottarna genom kvaltävlingar placeras i olika divisioner utifrån förutsättningar.

Information om vilka idrotter man klassificerar och vilka klasser som finns.